SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
0
3
4
3
0
9

 

BAN CHẤP HÀNH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ 
TỈNH BẠC LIÊU KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2017 – 2022
TT
Họ tên
Chức vụ/đơn vị công tác
Chức vụ HCTĐ
1
Ông Trần Ngọc Phương
Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu
Chủ tịch 
UV Ban Thường vụ
2
Ông Lâm Thành Lập
Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu
Phó Chủ tịch 
UV Ban Thường vụ
3
Nguyễn Phương Loan
Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu
Phó Chủ tịch 
UV Ban Thường vụ
4
Ông Lê Văn Ngân
Trưởng ban Công tác xã hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh
UV Ban Thường vụ
5
Ông Huỳnh Mậu Thìn
Chánh văn phòng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu
UV Ban Thường vụ
6
Trần Thanh Thúy
Trưởng ban Tuyên huấn thanh thiếu niên Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu
UV Ban Thường vụ
7
Ông Hà Văn Khanh
Phó Chánh văn phòng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu
UV Ban Thường vụ
8
Ông Trần Quốc Việt
Y sĩ phòng khám
UV Ban Chấp hành
9
Ông Châu Ngọc Thành
Chủ tịch Hội chữ thập đỏ TPBL
UV Ban Thường vụ
10
Ông Đổ Văn Đồng
Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Hòa Bình
UV Ban Chấp hành
11
Ông Tào Thanh Điền
Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Vĩnh Lợi
UV Ban Chấp hành
12
Ông Trần Văn Tuấn
Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Giá Rai
UV Ban Chấp hành
13
Ông Trẩn Văn Hiếu
Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Đông Hải
UV Ban Chấp hành
14
Nguyễn Hồng Lành
Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Phước Long
UV Ban Chấp hành
15
Ông Trần Đình Thọ
Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Hồng Dân
UV Ban Chấp hành
16
Ông Nguyễn Hùng Thái
Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bạc Liêu
UV Ban Chấp hành
17
Ông Nguyễn Minh Tùng
Phó Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu
UV Ban Thường vụ
18
Ông Võ Trung Hậu
Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu
UV Ban Chấp hành
19
Ông Lai Thanh Ẩn
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu
UV Ban Chấp hành
20
Ông Lương Văn Pho
Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu
UV Ban Chấp hành
21
Ông Nguyễn Minh Sang
Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bạc Liêu
UV Ban Chấp hành
22
Ông Tô Quốc Đức
Chủ tịch Hội Đồng Y tỉnh Bạc Liêu
UV Ban Chấp hành
23
Ông Huỳnh Nguyễn Trúc Linh
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu
UV Ban Chấp hành
24
Tô Thị Mỹ Thuận
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bạc Liêu
UV Ban Chấp hành
25
Ông Đặng Thiện Huỳnh
Trường Đại học Bạc Liêu
UV Ban Chấp hành
26
Hầu Thị Ghết
 
UV Ban Chấp hành
27
Ông Lê Thanh Linh
 
UV Ban Chấp hành
28
Ông Ngô Vũ Đại
Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Bạc Liêu
UV Ban Chấp hành
29
Ông Thạch Son
Người tình nguyện
UV Ban Chấp hành