SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
0
3
4
3
2
7

 

BAN THƯỜNG VỤ HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
TỈNH BẠC LIÊU KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2017 – 2022
TT
Họ tên
Chức vụ/đơn vị công tác
Chức vụ HCTĐ
1
Ông Trần Ngọc Phương
Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu
Chủ tịch 
UV Ban Thường vụ
2
Ông Lâm Thành Lập
Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu
Phó Chủ tịch 
UV Ban Thường vụ
3
Nguyễn Phương Loan
Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu
Phó Chủ tịch 
UV Ban Thường vụ
4
Ông Lê Văn Ngân
Trưởng ban Công tác xã hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh
UV Ban Thường vụ
5
Ông Huỳnh Mậu Thìn
Chánh văn phòng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu
UV Ban Thường vụ
6
Trần Thanh Thúy
Trưởng ban Tuyên huấn thanh thiếu niên Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu
UV Ban Thường vụ
7
Ông Hà Văn Khanh
Phó Chánh văn phòng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu
UV Ban Thường vụ
8
Ông Châu Ngọc Thành
Chủ tịch Hội chữ thập đỏ TPBL
UV Ban Thường vụ
9
Ông Nguyễn Minh Tùng
Phó Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu
UV Ban Thường vụ