Liên kết web
 
 
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

Chức năng nhiệm vụ của đơn vị

Chức năng, nhiệm vụ
Thứ ba, 26/05/2020, 14:34
Màu chữ Cỡ chữ
Chức năng nhiệm vụ của đơn vị

I. Mục đích

1. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là một tổ chức xã hội nhân đạo của quần chúng. Hội tập hợp mọi người Việt Nam, không phân biệt thành phần dân tộc, tôn giáo, nam nữ để làm công tác nhân đạo.
Hội vận động các cá nhân, tổ chức cùng tham gia các phong trào tương thân, tương ái, hoạt động nhân đạo phát triển, nâng cao tình nhân ái, phục đời sống, sức khỏe nhân dân trong đó ưu tiên những người khó khăn nhất.
2. Mục đích cao cả của Hội là nhân đạo, hòa bình, hữu nghị, góp phần thực hiện, mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
3.  Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên của phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.
4.  Hội hoạt động trong phạm vi cả nước, theo Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều lệ Hội và 7 nguyên tắc cơ bản của phong trào Chữ thập đỏ quốc tế: Nhân đạo, Vô tư, Trung lập, Độc lập,Tự nguyện, Thống nhất, Toàn cầu
5. Hội hoạt động trong lĩnh vực nào thì chịu sự quản lý của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực đó.
II. Nhiệm vụ của Hội
1. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước tham gia các hoạt động nhân đạo của Hội, các chương trình nhân đạo xã hội của Nhà nước, trong các lĩnh vực cứu trợ nhân đạo, phòng ngừa và ứng phó thảm họa: chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân thiên tai, nạn nhân chiến tranh, những người khuyết tật; trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa; tìm kiếm tin tức thân nhân và gia đình mất liên lạc trong và ngoài nước; giúp đỡ những người khó khăn, hoạn nạn vươn lên hòa nhập cộng đồng.
2. Tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tham gia hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, các chương trình chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng của Nhà nước trong các lĩnh vực : Sơ cấp cứu ban đầu ; vận động hiến máu cứu người; trồng và sử dụng cây thuốc nam; tham gia phong trào vệ sinh phòng bệnh, bảo vệ môi trường; phòng chống dịch và các tệ nạn xã hội.
3.  Phối hợp với Hiệp Hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế và Hội Chữ thập đỏ, trăng lưỡi liềm đỏ các nước đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới, tăng cường quan hệ hợp tác, phát triển vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc và sự tiến bộ của phong trào Chữ thập đỏ- Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Hợp tác với ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tuyên truyền và thúc đẩy việc thực hiện 4 Công ước Geneve ngày 12/8/1949 ( Công ước về việc Cải thiện điều kiện người bị thương, bị bệnh thuộc các lực lượng vũ trang trên biển; Công ước về việc đối xử với tù binh; Công ước về việc bảo hộ thường dân trong chiến tranh) Nghị định thư số I năm 1977 bổ sung các Công ước Geneve ngày 12/8/1949 về bảo hộ nạn nhân trong các cuộc xung đột vũ trang quốc tế; 7 nguyên tắc cơ bản và các Nghị quyết của phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.
4.  Xây dựng Hội vững mạnh, phát triển tổ chức và nâng cao chất lượng cán bộ , hội viên, thanh , thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ. Đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, hội viên, thanh , thiếu niên Chữ thập đỏ và tình nguyện viên Chữ thập đỏ Việt Nam.
Ủy Ban Chữ thập đỏ quốc tế:
Thành lập năm 1863 hoạt động trên toàn thế giới để cung cấp trợ giúp nhân đạo cho những người bị ảnh hưởng bởi xung đột và bạo lực vũ trang và thúc đẩy pháp luật bảo vệ nạn nhân của chiến tranh. Một tổ chức độc lập và trung lập, nhiệm vụ bắt nguồn chủ yếu từ các công ước Geneve năm 1949 có trụ sở tại Geneve Thụy sĩ có khoảng 12.000 thành viên tại 80 quốc gia, chủ yếu được tài trợ bởi sự đóng góp tự nguyện từ các chính phủ và từ các quốc gia, Hội Chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ.
Mục đích duy nhất là nhân đạo , dựa trên các nguyên tắc căn bản vô tư, Kể từ khi thành lập vào năm 1863, mục tiêu duy nhất của ICRC đã được bảo vệ và hỗ trợ cho các nạn nhân của cuộc xung đột và xung đột vũ trang. ICRC thông qua hoạt động trực tiếp trên toàn thế giới, khuyến khích sự phát triển của Luật nhân đạo quốc tế và thúc đẩy sự tôn trọng đến mọi người.
ICRC: viết tắt là Ủy Ban Chữ thập đỏ quốc tế.
Loại hình tổ chức: Nhân đạo phi chính phủ
Thành lập năm: 1863
Trụ sở: Geneve, Thụy sĩ
Lĩnh vực : Nhân đạo
Hoạt động
Mục tiêu: Chăm sóc- bảo vệ thương binh tù nhân chiến tranh và người tỵ nạn.  
Nhân viên hơn 1.400 người đang làm việc.
7 nguyên tắc cơ bản của phong trào chữ thập đỏ trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế
Nhân đạo: Ra đời từ lòng mong muốn cứu giúp, không phân biệt đối xử người bị thương trên chiến trường, phong trào quốc tế Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ về phương diện quốc tế cũng như quốc gia ra sức ngăn ngừa và giảm nhẹ đau khổ cho con người trong tất cả mọi tình huống. Phong trào bảo vệ sự sống và sức khỏe, cũng như tôn trọng nhân phẩm của con người., tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tình hữu nghị sự hợp tác và nền hòa bình bền vững giữa các dân tộc.
Vô tư: Phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ không phân biệt dân tộc, nòi giống, tín ngưỡng, tôn giáo điều kiện xã hội và chính kiến, phong trào cố gắng cứu giúp những người theo mức độ đau khổ, trước tiên là những trường hợp cấp bách nhất.
Trung lập: Để giữ được lòng tin của mọi người, phong trào không tham gia các phía đối địch, cũng như không bao giờ tham gia các tranh cãi về phương diện chính trị, nòi giống, tín ngưỡng và tư tưởng .
Độc lập: Phong trào mang tính chất độc lập. Các Hội quốc gia là trợ thủ chính quyền trong những hoạt động nhân đạo và tuân thủ luật lệ Nhà nước. Nhưng luôn phải được tính tự chủ để có thể hành động trong mọi lúc theo những nguyên tắc của phong trào Chữ thập đỏ.
Tự nguyện: Là phong trào cứu trợ tự nguyện, không vụ lợi.
Thống nhất: Trong mỗi nước chỉ có thể có một Hội Chữ thập đỏ hoặc trăng lưỡi liềm đỏ. Hội phải mở rộng cửa cho mọi người và mở rộng hoạt động nhân đạo trên toàn cõi đất nước.
Toàn cầu: Phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ có tính chất toàn cầu bao gồm: Các Hội quốc gia, có quyền bình đẳng cùng chia sẽ trách nhiệm và nghĩa vụ giúp đở lẫn nhau.

Số lượt xem: 389

 

 

 

Dịch vụ công Quốc gia

Hệ thống văn bản của tỉnh

CSDL hộ kinh doanh

Thư điện tử công vụ

Một cửa điện tử

Dịch vụ công Quốc gia

Hệ thống văn bản của tỉnh

CSDL hộ kinh doanh

Thư điện tử công vụ

Một cửa điện tử

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Việt Hà, Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh
Địa chỉ: Số 13, đường Hai Bà Trưng, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0918.973.059 - Email: banbientapctdbl@gmail.com
Quản trị: Lê Văn Siêu, điện thoại: 0917.747.822